วันพฤหัสบดี, กันยายน 17, 2552

@@@@@@@สนุกคิดคณิตศาสตร์ @@@@@@@


# + # + # + # + # + # + # + # + # + # + #
1. คุณสมบัติพิเศษของเลข 9
(1)ถ้าท่านนำเลข 9 ไปคูณกับจำนวนใดๆคำตอบที่ได้ นำมาบวกกันจะได้เลข 9 เสมอ เช่น
9x2=18 นำคำตอบที่ได้คือ 18 มาบวกกันได้ 1+8=9


9x3=27 นำคำตอบที่ได้คือ 27 มาบวกกันได้ 2+7=9

9x4=36 นำคำตอบที่ได้คือ 36 มาบวกกันได้ 3+6=9

9x8=72 นำคำตอบที่ได้คือ 72 มาบวกกันได้ 7+2=9

(2)ท่านลองยกตัวอย่างเลขจำนวนหนึ่งเช่น 987 หากสลับที่จะได้ 978 หรือ 798 จากนั้นนำเลขตัวน้อยไปลบออกจากเลขตัวมากผลลัพธ์ที่ได้เมื่อหารด้วย 9 จะลงตัวเสมอ เช่น
879_
798
081
ผลลัพธ์ 81 จะหารด้วย 9 ลงตัวเสมอ

(3)ท่านลองยกตัวอย่างเลขจำนวนหนึ่งเช่น 987 นำเลขแต่ละหลักมาบวกกันได้ 9+8+7 = 24 แล้วนำไปลบ กับตัวเลขเดิมจะได้987-24=963 ท่านจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้คือ 963 จะหารด้วย9 ลงตัวเสมอ ถ้าไม่เชื่อลองยกตัวอย่างอื่นดูก็ได้(4)เลข 9 ยังยีคุณสมบัติพิเศษอีกเช่น
987654321x9 = 8888888889
987654321x18 = 1777777778
987654321x27 = 2666666667
987654321x36 = 3555555556
987654321x45 = 4444444445
987654321x54 = 5333333334
987654321x63 = 6222222223
987654321x72 = 7111111112
987654321x81 = 8000000001

(5)แค่นี้ยังไม่พอเลข 9 ยังมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้
1x9+2 = 11
12x9+3 = 111
123x9+4 = 1111
1234x9+5 = 11111
12345x9+6 = 111111

(6)เลข 9 ยังมีคุณสมบัติดังรูปแบบนี้ด้วย คือ
1x8+1 = 9
12x8+2 = 98
123x8+3 = 987
1234x8+4 = 9876
12345x8+5 = 98765
สรุป จากคุณสมบัติพิเศษของเลข 9 ที่กล่าวมาแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์ในการคิดเลขให้เร็วขึ้นโดยมีหลักดังนี้เมื่อต้องการคูณเลขใดด้วย 9 เช่น 8x9 หรือ 987x9 เรามีวิธีคิดลัดดังนี้(1)ลดเลขที่จะคูณกับ 9 ลงไป 1 ได้เท่าไหรา เขียนใส่ในกระดาษคำตอบ(2)หาเลขที่นำมาบวกกับเลขที่ลดลง 1 แล้วนี้ให้ได้ 9 เติมต่อท้าย ก็จะเป็นคำตอบ เช่น
8x9 = ?
วิธีคิด
(1)ลด 8 ลง 1 ได้ 7 เขียนเลข 7 ไว้ในคำตอบ
(2)หาเลขมาบวกกับ 7 ได้ 9 เลขนั้นคือ 2 แล้วเขียน 2 ต่อ ท้ายคำตอบ จะได้ 72
เพราะฉะนั้น 8x9 = 72
อีกตัวอย่างหนึ่ง
54x99 = ?
วิธีคิด
(1) ลด 54 ลง 1 ได้ 53 เขียนเลข 53 ไว้ในคำตอบ
(2)หาเลขมาบวกกับ 5 ให้ได้ 9 เลขนั้นคือ 4 เขียน 4 ต่อ ท้ายจะได้ 534 ยังไม่จบคะหาเลขบวกกับ 3 ได้ 9 เลขนั้นคือ 6 เขียน 6 ต่อท้าย จะได้5346 เป็นคำตอบ
เพราะฉะนั้น 54x99 = 5346

ทายเลขที่เธอเขียนไว้


1.เขียนเลขที่ต้องการทาย


2. คูณด้วย 5


3. เอา 6 ไปบวก


4. เอา 4 ไปคูณ


5. เอา 9 ไปบวก


6. เอา 5 ไปคูณ


7. ตัดเลขสองตัวหลังทิ้ง


8. เอา 1 ไปลบ


ตัวอย่าง


1.12


2.12x5 = 60


3.60+6 = 66


4.66x4 = 264


5.264+9 = 273


6.273x5 = 1,365


7.13


8.13-1 = 12


เพราะฉะนั้น 12 คือเลขที่เขียนทายไว้
ลองทดสอบเคล็ดลับข้างต้นกับจำนวนเลขอื่นว่าเป็นจริงหรือไม่


ลองทายเพื่อนดู
สุชาติบอกกับอาภรณ์ว่า มีเกมทายเลขสนุก โดยสุชาติบอกให้อาภรณ์ทำดังนี้
ขั้นตอน
ตัวอย่าง
1.เขียนเลขสามหลักจะเป็นเลขอะไรก็ได้ที่เลขทั้งสามตัวไม่ซ้ำกัน
เช่น 482
2. กลับหลักเลขเสียใหม่ เอาตัวหน้าไปไว้หลังเอาตัวหน้าไว้หน้า ตัวกลางเหมือนเดิม
เช่น 284
3. เอา จำนวนที่น้อยไปลบออกจากจำนวนที่มาก
เช่น 482 - 284 = 198
4. บอกเพียงเลขหลักท้ายของคำตอบ
เช่น 8เลขท้าย คือ 8 อาภรณ์บอก


สุชาติ ตอบ คำตอบคือ 198 และอธิบายหลักการว่า


เธอจะเห็นว่าเลขหลักร้อยกับเลขหลักหน่วยเมื่อบวกกันแล้วได้เท่ากับ 9 เสมอ


ดังนั้น เมื่อเธอบวกเลขหลักสุดท้ายหรือหลักหน่วยเท่ากับ 8 ฉันก็เอาไปลบออกจาก 9


ได้เท่ากับ 1 คำตอบจึงป็น 198


มีข้อแม้ว่า ถ้าเลขหลักหน่วยหรือหลักสุดท้ายเป็น 9 จะไม่มีเลขในหลักร้อย คำตอบจะเป็น "99"
ลองทดลองกับเลขต่อไปนี้ ดูว่าผลที่ได้เป็นอย่างไร (" 825 , 125 , 892 , 196")เลข 4 สี่ตัว
ความสนุกอย่างหนึ่งในคณิตศาสตร์ คือ เราพยายามใช้เลข 4 เพียงสี่ตัวแทนจำนวน 1,2,3,4 ... และเรื่อยๆไปโดยอาศัยเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร เป็นเครื่องช่วย เช่น
1 = (4 / 4)x(4 / 4)2 = (4 / 4) + (4 / 4)


3 = (4 + 4 + 4) / 4


4 = 4 x (4 4) + 4


5 = ((4 x 4) + 4)


6 = 4 + ((4 + 4) / 4)


7 = (4 + 4) - (4 / 4)


8 = 4 + 4 + 4 - 4


9 = (4 + 4)+(4 / 4)


10 = (44 - 4) / 4


11 = (44 - 4) / 4


12 = (44 + 4) / 4


13 = 4 + ((4 - .4 ) / .4)


14 = ( 4 x (4 - .4) - .4 )


15 = (4 x 4) - (4 / 4)


16 = 4 + 4 + 4 + 4


17 = (4 x4) + (4 / 4)


18 = (4 x 4)+(4 / .4)


19 = (((4 + 4 ) - .4) / .4)


20 = 4 x (4 + (4 / 4))

ทายเดือนเกิดและอายุ
ขั้นตอน
ตัวอย่าง
1.กำหนดค่าของเดือนเกิดโดย1 = ม.ค.


2 = ก.พ.


3 = มี.ค.


4 = เม.ย.


5 = พ.ค.


6 = มิ.ย.


7 = ก.ค.


8 = ส.ค.


9 = ก.ย.


10 = ต.ค.


11 = พ.ย.


12 = ธ.ค.
เช่น เกิดเดือน
มีนาคม = 3
2. เอา 2 ไปคูณค่าของเดือน
เช่น 3 x 2 = 6
3. เอา 5 ไปบวก
เช่น 6 + 5 = 11
4. เอา 50 ไปคูณ
เช่น 11 x 50 = 550
5. เอาอายุไปบวก
เช่น อายุ 36 : 550 +36 = 586
6. เอา 365 ไปลบ
เช่น 586 - 365 = 221
7. เอา 115 ไปบวก
เช่น 221 + 115 = 336
สรุป ได้เลข 3 3 6 เพราะฉะนั้น เกิดเดือน มีนาคม อายุ 36 ปี
ท่านลองสมมุติอายุและเดือนเกิดใหม่ทดลองดูซิว่าได้หรือไม่วันอังคาร, กันยายน 15, 2552

คำถามทายใจ

คำถามข้อที่ 1 ถามว่าคุณสามารถช่วยชีวิตสัตว์ได้หนึ่งชนิดหากโลกจะแตกคุณจะเลือกช่วยอะไร ?
1. กระต่าย
2. แกะ
3. กวาง
4. ม้า
คำถามข้อที่ 2 ถามว่าหากคุณได้เดินทางเพื่อไปเยี่ยมชมเผ่าพื้นเมืองแห่งหนึ่งในแอฟริกาขากลับเขาจะให้สัตว์อย่างหนึ่ง เพื่อเป็นที่ระลึก คุณจะเลือกตัวอะไร?
1. ลิง
2. สิงโต
3. งู
4. ยีราฟ
คำถามข้อที่ 3 ถามว่าถ้าคุณได้ทำผิดแล้วถูกพระเจ้าลงโทษสาบให้เป็นสัตว์คุณจะเลือกเป็นตัวอะไร?
1. สุนัข
2. แมว
3. ม้า
4. งู
คำถามข้อที่ 4 ถามว่าถ้าคุณมีอำนาจคุณอยากจะเสกให้สัตว์ชนิดใดหายสาบสูญไปจากโลกตลอดกาล ?
1. สิงโต
2. งู
3. จระเข้
4. ฉลาม
คำถามข้อที่ 5 ถามว่าคุณอยากจะให้สัตว์ชนิดใดพูดภาษาคนได้มากที่สุด ?
1. แกะ
2. ม้า
3. กระต่าย
4. นก
คำถามข้อที่ 6 ถามว่าหากต้องติดอยู่บนเกาะร้างกลางมหาสมุทร คุณอยากจะให้ใครไปอยู่เป็นเพื่อน ?
1. มนุษย์
2. หมู
3. วัว
4. นก
คำถามข้อที่ 7 ถามว่าถ้ามีเวทมนต์คุณอยากจะเสกให้สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์เลี้ยง ?
1. ไดโนเสาร์
2. เสือขาว
3. หมีขั้วโลก
4. เสือ
ดาวคำถามข้อที่ 8 ถามว่าคุณจะเลือกเป็นตัวอะไรถ้าหากสามารถแปลงเป็นสัตว์ได้ 5 นาที ?
1. สิงโต
2. แมว
3. ม้า
4. นกพิราบ
เฉลย
ก็คือคำถามข้อที่ 1 คุณสามารถช่วยชีวิตสัตว์ได้หนึ่งชนิดหากโลกจะแตกคุณจะเลือกช่วยอะไร?
-ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำถามข้อนี้คือ คนที่มีบุคลิกแบบใดที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุด?
1. กระต่าย เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณชอบคนที่รักสันโดษ มองภายนอกเป็นคนสงบนิ่ง ซึ่งต่างจากภายในที่ร้อนเหมือนไฟ
2. แกะ เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณชอบคนที่ดูอบอุ่นและเชื่อฟังคุณ
3. กวาง เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณชอบคนบุคลิกดี สง่างามและดูภูมิฐานป็น
4. ม้า เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณชอบคนที่รักอิสระเสรีไม่ชอบทำอะไรตามกฏเกณฑ์และ เป็นตัวของตัวเอง
คำถามข้อที่ 2 หากคุณได้เดินทางเพื่อไปเยี่ยมชมเผ่าพื้นเมืองแห่งหนึ่งในแอฟริกาขากลับเขาจะให้สัตว์อย่างหนึ่งเพื่อเป็น ที่ระลึก คุณจะเลือกตัวอะไร?
-ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำถามข้อนี้คือ การจีบแบบใดที่โดนใจคุณมากที่สุด?
1. ลิง เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณชอบการจีบแบบสร้างสรรค์มีอะไรแปลกใหม่มาให้คุณ ประหลาดใจอยู่เสมอเพราะนั่นจะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ
2. สิงโต เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณชอบการจีบแบบตรงไปตรงมา หากรักก็บอกว่ารักกัน ไปเลยาด
3. งู เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณชอบการจีบแบบที่ดูโลเลไม่แน่นอน บางครั้งเขาทำ เหมือนรักคุณมากมายแต่บางครั้งก็แกล้งทำเหมือนไม่ใส่ใจคุณเลยเพราะนั่นจะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายตลอดเวลา
4. ยีราฟเหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณชอบการจีบแบบที่แสดงถึงความอดทน จริงใจและ พร้อมที่จะให้อภัยคุณได้ทุกอย่าง
คำถามข้อที่ 3 ถ้าคุณได้ทำผิดแล้วถูกพระเจ้าลงโทษสาบให้เป็นสัตว์คุณจะเลือกเป็นตัวอะไร?
-ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำถามข้อนี้คือ สิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกประทับใจในตัวเขา?
1. สุนัข เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ ความซื่อสัตย์ ความมั่นคงและจริงใจที่ไม่เคยเปลี่ยน แปลง
2. แมว เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ ความโก้เก๋ ความมีรสนิยมในตัวเขา
3. ม้า เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ การมองโลกในแง่ดีของเขา
4. งู เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ ความเป็นคนง่ายๆ สบายๆและไม่เรื่องมากของเขา
คำถามข้อที่ 4 ถ้าคุณมีอำนาจ คุณอยากจะเสกให้สัตว์ชนิดใดหายสาบสูญไปจากโลกตลอดกาล?
-ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำถามข้อนี้คือ สิ่งใดที่คุณทนไม่ได้เลยหากคนรักของคุณทำนิสัย แบบนี้?
1. สิงโต เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ การถือตัว ยิ่งยโสและชอบดูถูกคนของเขา
2. งู เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของเขา
3. จระเข้ เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ ความก้าวร้าว หยาบกระด้างของเขา
4. ฉลาม เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ อาการขี้ตกกังวลและความไม่มั่นใจในตัวเองของเ ขา
คำถามข้อที่ 5 คุณอยากจะให้สัตว์ชนิดใดพูดภาษาคนได้มากที่สุด?
-ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำถามข้อนี้คือ คุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักดำเนินไปแบบไหน?
1. แกะ เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ สามารถเข้าอกเข้าใจกันได้ และสื่อสารกันด้วยสายตาโดยจำเป็นต้องพูดออกมาและดำเนินความสัมพันธ์ไปเหมือนที่ คนรุ่นพ่อแม่เคยปฏิบัติ
2. ม้า เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ สามารถเปิดอกพูดคุยกันได้ทุกเรื่องโดยไม่มีความลับต่อกัน
3. กระต่ายเหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ มีสัมพันธภาพที่อบอุ่นและรักกันหวานชื่นตลอดเวลา
4. นก เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงยาวนานเพราะคุณมองไปถึงการสร้างอนาคตร่วมกันด้วย
คำถามข้อที่ 6 หากต้องติดอยู่บนเกาะร้างกลางมหาสมุทร คุณอยากจะให้ใครไปอยู่เป็นเพื่อน?
-ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำถามข้อนี้คือ คุณมีแนวโน้มแค่ไหน เรื่อง ”การนอกใจ”
1. มนุษย์ เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณเป็นคนแคร์สังคมและศีลธรรม คุณจะไม่คิดนอกใจ หลังจากแต่งงานแล้วเด็ดขาด
2. หมู เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณทนต่อการยั่วยุไม่ค่อยได้ดังนั้นมีแนวโน้มที่คุณจะคิดนอกใจ
3. วัว เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณมีความอดทนอดกลั้นดีเยี่ยมคุณพยายามที่จะไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
4. นก เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณไม่มีความอดทนดังนั้นมีโอกาสที่จะกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมหากมีแรงยั่วยุ
คำถามข้อที่ 7 ถ้ามีเวทมนต์คุณอยากจะเสกให้สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์เลี้ยง?
- ความหมายแฝงเป็นนัยๆของคำถามข้อนี้คือคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่อง”การแต่งงาน”?
1. ไดโนเสาร์เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณเป็นคนมองโลกแง่ร้ายไม่อยากแต่งงาน
2.เสือขาวเหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือคุณคิดว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าได้แต่งงานคุณจะประคับประคองชีวิตคู่ให้คงไว้ตลอดไป
3. หมีขั้วโลกเหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณกลัวการแต่งงานเพราะคิดว่ามันอาจทำให้คุณหมดอิสระ
4. เสือดาวเหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณอยากแต่งงาน ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่เลย
คำถามข้อที่ 8 คุณจะเลือกเป็นตัวอะไรถ้าหากสามารถแปลงเป็นสัตว์ได้ 5 นาที?
- ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำถามข้อนี้คือ คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ ” ความรัก”?
1. สิงโต เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณมักจะเหนื่อยเสมอในเรื่องของความรักเพราะคุณยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อคนที่รักแต่ก็ใช่ว่าคุณจะตกหลุมรักใครง่ายๆ
2. แมว เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณรักตัวเองมากกว่าและคุณก็คิดว่าความรักเป็นแค่อารมณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น
3. ม้า เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือคุณไม่ต้องการจะทุ่มเทอะไรมากมายเพื่อความรัก แต่สิ่งที่คุณทำไปทุกอย่างก็เพราะไม่อยากจะอยู่คนเดียว เพียงลำพังในโลกใบนี้เท่านั้น
4. นกพิราบ เหตุผลทางจิตวิทยาของคำตอบข้อนี้คือ คุณคิดว่าความรักนั้น คือการเปิดใจยอมรับที่จะใช้ชีวิตคู่กับใครสักคน

วันจันทร์, กันยายน 14, 2552

++~!! ลักษณะนิสัยประจำวันเกิด !!~~++

วันอาทิตย์
คนเกิด วันอาทิตย์ เป็นคนชอบเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย เป็นคนมี ความคิดโลดแล่น รวดเร็ว และใจร้อน เช่นเดียวกันกับในเรื่องของ ความรักเมื่อหลงรักใครแล้วจะตามตื้อให้สำเร็จจนได้เป็นคนรักสนุก
ชอบคนที่ดูดีมีเสน่ห์ไม่เรียบง่ายหรือเชยจนเกินไปเป็นคนมี ความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความ สดใสน่ารัก และร่าเริงทำให้มี เสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามใครเห็นใครก็ชอบแต่ค่อนข้างดื้อรั้น และหัวเแข็ง ซึ่งบางครั้งทำให้ไม่ยอมอ่อนข้อต่อใคร บางทีความรักต้องสิ้นสุดลงไป เพราะความมีทิฐิมานะเป็นคน ค่อนข้างเจ้าชู้ทีเดียว และมีความโรแมนติกในเรื่องความรักมาก ชอบที่จะอยู่คลอเคลียกับคนรักตลอดเวลา รักใครแล้วจะเป็นคนที่รักจริง หวังแต่งเลยนะ แต่ก่อนที่จะพบตัวจริง ก็ชอบที่จะเลือกพบคนใหม่ ๆ เพราะมันทำให้เกิดความรู้สึกท้าทาย คนเกิดวันนี้จะมีดวง ความรัก ค่อนข้างดี ถ้าคนรักเข้าใจถึงความใจร้อนไปบ้างของคุณ ก็จะสามารถ คบกันได้นาน


วันจันทร์
คนเกิดวันนี้เป็นคนเจ้าชู้หลบใน (ก็เจ้าชู้เงียบๆ นั่นแหละ) ไม่แสดงออกเด่นชัดเหมือนคนวันอาทิตย์ มักจะแอบโปรยเสน่ห์ ให้ใครต่อใครหลงใหลอยู่เสมอ เพราะความที่เป็นคนน่ารักสุภาพ อ่อนโยนอีกทั้งยังฉลาดเฉลียวแถมยังเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมีมนุษย สัมพันธ์ดีอีกด้วย ความจริงคนเกิดวันนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อรั้นและเอาแต่ใจตัวเอง เหมือนกันแต่จะค่อย ๆ แสดงออกมาเมื่อคบกันแล้วต้องการให้คนมา เอาอกเอาใจ คนเกิดวันนี้รักความสะดวกสบาย โกรธง่าย หายเร็ว รักแท้ ของคนวันจันทร์มักจะเกิดกับคนที่แตกต่างในเรื่องของอายุหรือฐานะ ความเป็นอยู่มากทีเดียว ทำให้ต้องอดทนและฝ่าฟัน เหมือนรักแท้ ในหนังสุดโรแมนติกประมาณ โรส แอนด์ แจ๊ค แห่งไททานิคนั่นเลย แต่ว่าคนวันจันทร์นี้มักจะสุขสมหวังเสมอในเรื่องความรักถ้าดูแลหัวใจ ตัวเองให้ดีไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนก็จะมีคู่รักที่คบกันเนิ่นนาน จนเพื่อน ๆ อิจฉาเสมอนั่นแหละ


วันอังคาร
เป็นคนที่มีดวงความรักค่อนข้างดีทีเดียว จะพบรักแท้ที่คบกัน อยู่ กันไปอย่างหวานชื่น และสมหวัง อาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้ไปสักนิดแต่จริง ๆ แล้วเป็นแค่อยากสนุกชั่วครั้ง ชั่วคราว เท่านั้น ไม่ได้เป็นนิสัย ถ้าเจอะ เจอคนหน้าตาดีหรือบุคลิกถูกใจก็จะส่งสายตาไปก่อนอื่น แต่จะไม่ใช่ คนที่จะต้องเข้าไปขอทำความรู้จักในทันทันใดเป็นคนมีนิสัยใจร้อน วู่วามและตรงไปตรงมาแต่นั่นแหละคือเสน่ห์ที่เพศตรงข้ามหลงไหล คนเกิดวันนี้เมื่อตกหลุมรักใครแล้วจะติดตามคอยอยู่ใกล้อย่าง ตั้งใจ ไม่มีวันจีบทิ้งจีบขว้างอย่างแน่นอน เป็นคนที่แข็งนอก อ่อนใน ใจดี แต่ปากแข็งเมื่อทำผิดมักจะไม่ค่อยยอมง้อทั้งที่ในใจอยากจะง้อ ใจจะขาด ดวงความรักของคนวันอังคารจะมีปัญหาก็อยู่ที่เรื่อง ของอารมณ์เท่านั้นต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่หรือเลือกคู่ที่เป็นคนใจเย็นสุดสุด ก็จะมีรักที่ยั่งยืนยากที่จะแตกร้าวได้


วันพุธ
คนเกิดวันพุธเป็นคนช่างคิดช่างตรึกตรองช่างเลือกรอบคอบ ในทุกเรื่องรวมทั้งในเรื่องของความรัก
คุณจะต้องมั่นใจเสียก่อน ที่จะตกลงปลงใจกับใครเป็นคนที่ต้องการความรักที่ลึกซึ้งมั่นคงไม่ใช่ความรักเพื่อให้ตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้น เสน่ห์ของคนวันนี้อยู่ที่การพูดจาที่น่ารักสุภาพ ทำให้ใครต่อใครชื่นชอบรักสนุกและยังเป็นคนฉลาด มีไหวพริบดี อีกด้วย คนเกิดวันพุธ มักจะมีความรักแบบที่เริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อน แล้วค่อยผูกพันกัน มาเป็นความรักแท้ที่เต็มไปด้วยการเข้าอกเข้าใจกัน รู้จักกันดีมาก เคารพอิสระและเวลาส่วนตัวซึ่งกันและกัน คนเกิดวันนี้ ไม่ชอบดูแค่หน้าตาอย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนที่พูดคุยกันรู้เรื่องและ มีทัศนคติเหมือนกันต้องเป็นได้ทั้งเพื่อนคู่คิดและคนรักในขณะเดียวกัน


วันพฤหัสบดี
คุณเป็นคนมีความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจต่อผู้คน มีสติปัญญาดี เป็นที่ ยอมรับของคนอื่น เป็นคนรักใครก็รักจริง เกลียดจริง ไม่ชอบการเสแสร้ง หลอกลวง ดวงความรักค่อนข้างเรียบง่าย ไม่โลดโผนมากนัก เป็นคนน่ารัก เปิดเผย จริงใจ และมีความมุ่งมั่นสู่จุดหมาย ไม่เลื่อนลอย ไร้สาระ เป็นคนไม่เจ้าชู้ ถ้ารักใครก็จะซื่อสัตย์และรักเดียวต่อคนรัก ของตัวเองไม่คิดนอกใจไปมีใครอื่น หากต้องผิดหวังในเรื่องความรัก ก็จะเป็นเพราะการมองโลกในแง่ดี จนเกินไป หรือคิดไปเองว่า ใครคนนั้นมีใจด้วย แต่เมื่อผิดหวังก็ไม่ปล่อย ตัวเองให้จมปลักกับความเจ็บปวด แต่จะพยายามทุ่มเทในเรื่อง ที่ตนสนใจ ให้ลืมความเจ็บปวดนั้น คนวันนี้ชอบคนที่เรียบง่ายมีนิสัย ความชอบคล้ายๆ กันไม่หรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินไป


วันศุกร์
คนเกิดวันนี้มีเรื่องราวของความรัก ๆ ใคร่ ๆ มาวนเวียนประจำหัวใจ อยู่เสมอเป็นคนรักสวยรักงามชอบที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ เมื่อรักใครชอบใครแล้วก็จะเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีเรียกว่าทุ่มจน สุดหัวใจเลยทีเดียว (เจ้าบุญทุ่ม ตัวจริง) แต่ก็ต้องการการตอบสนอง อย่างเดียวกันจากคนรักด้วย ไม่ฉะนั้นจะรู้สึกน้อยใจมาก เสน่ห์ของคนวันศุกร์อยู่ที่ความอ่อนหวาน เป็นคนใจกว้าง และซื่อตรง บางครั้งออกจะขี้ระแวงคนรักจนเกินเหตุไปด้วยซ้ำ ดวงความรัก ของคนเกิดวันนี้ค่อนข้างอาภัพ (ฮือ ๆ) ทั้ง ๆ ที่มีคนมารักชอบอยู่เยอะ แต่ก็มักจะจบลงเพราะความไม่มีเหตุผลและเจ้าอารมณ์ของคุณ อยู่นั่นเอง บางคนที่ถึงจะมีรักหวานแสนโรแมนติกเพียงใดแต่กลับ ต้องลาร้างกันทั้ง ๆ ที่ยังรักกันมาก บางคนก็อาจจะมีความสัมพันธ์รัก ที่ยั่งยืนอบอุ่นแต่อาจไม่ใช่คนที่คุณเคยรักอย่างหัวปักหัวปำมาก่อนเป็นคนที่มีดวงความรักพิเศษไม่ธรรมดาเลยจริงๆ

วันเสาร์
น่าอิจฉาที่สุด สำหรับคนเกิดวันเสาร์ เป็นคนโชคดีในด้านความรัก ไม่ค่อยจะมีปัญหาให้ต้องปวดใจ เหมือนคนเกิดวันอื่น ๆเพราะว่า คนเกิดวันนี้เป็นคนที่เด็ดเดี่ยว หนักแน่น ใจคอมั่นคง เมื่อคบกับใคร ก็จะมีคนคนนั้นอยู่คนเดียวในหัวใจ ไม่ชายตาไปให้คนอื่นเลย เมื่อเลิกแล้วถึงจะเริ่มมีรักใหม่ คุณเป็นคนที่ดูสุขุม มีระเบียบ แต่ก็เป็น คนดื้อรั้นไม่เบาทีเดียว มีความเจ้าชู้แบบเงียบ ๆ คือแค่มองและส่งยิ้มไปบ้าง ไม่มีอะไร ในกอไผ่เป็นประเภทขอแอบรัก แอบชื่นชม อยู่ไกล ๆ มากกว่า คนวันเสาร์เป็นคนที่ทระนง อดทน และมีความมุ่งมั่นใส่ใจคนรัก อย่างเสมอต้นเสมอปลาย (น่าอิจฉา คนมแฟน เกิดวันเสาร์จัง) แต่ก็ ไม่ชอบให้แฟนมีนิสัยหรูหรา ฟู่ฟ่าจนเกินไปนัก เป็นคนช่างเลือก จึงไม่ค่อยคบใคร เล่นๆ เมื่อถูกใจใคร จะใช้เวลาพิจารณานิสัยก่อน ที่จะเริ่มรักอย่างเต็มหัวใจแต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ในเรื่องของความรักจะต้องดู ถึงเรื่องความเหมาะสมในทุก ๆ ด้านด้วย เช่น อายุ ฐานะ การศึกษา

วันเสาร์, กันยายน 12, 2552

5 เคล็ดลับสวยใสไร้สิวแบบชีวจิต
เกร็ดสุขภาพฉบับนี้เรามี 5 เคล็ดลับดีๆ กับการรักษาสิวด้วยตัวคุณเองในแบบชีวจิตมาฝากกันค่ะ
1. ปรับอาหารการกินด้วยสูตรชีวจิต ให้ถูกต้อง
ไม่ควร รับประทานแป้งข้าวและของหวานที่ทำจากน้ำตาลทรายขาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช็อกโกแลต รวมทั้งอาหารประเภทมันๆ และของ ทอดทั้งหลาย
ควร หันมารับประทานผักและผลไม้ให้มาก เพราะมีวิตามินซี วิตามินอี เบตาแคโรทีน แร่ธาตุโครเมียม และคลอโรฟิลล์ เพื่อช่วยปรับ สมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย และเลือกรับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสี ได้แก่ ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีท อาหารทะเล เป็น ต้น เพื่อช่วยลดการอักเสบและการติดเชื้อของสิว นอกจากนี้ยังทำให้แผลเป็นหายเร็วขึ้น ด้วยการสร้างเนื้อเยื่อใหม่แทนเซลล์ผิวหนังที่เสีย ไป
2. ใช้ดีท็อกซ์ช่วยกำจัดท็อกซิน เพราะการเป็นสิว ย่อมแสดงว่าร่างกายในช่วงนั้นมีเจ้าท็อกซินหรือพิษเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น การทำดีท็อกซ์ ตามหลักชีวจิต เพื่อช่วยขจัดพิษในร่างกาย หลังจากทำดีท็อกซ์เสร็จ ก็เข้าห้องอบไอน้ำหรือ ซาวน่า เพื่อขับพิษออกทางผิวหนังได้อีกทางหนึ่ง ค่ะ
3. ดื่มน้ำสมุนไพรที่ไม่มีน้ำตาล เช่น ลูกใต้ใบ มะตูม หรืออื่นๆ ตามตำราชีวจิต เพราะน้ำจะเป็นตัวพาของเสียสิ่งสกปรกออกไป และจะได้ ประโยชน์จากสมุนไพรแต่ละชนิดอีกด้วย
4. ออกกำลังกายจนเหงื่อออก ช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี และทำให้ต่อมไขมันเปิดและพาหัวสิวให้ละลายง่าย ไม่เกิดสิว แต่ที่สำคัญ อย่าลืม ล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังการออกกำลังกาย
5. ทำจิตใจให้สงบ มีอารมณ์สดชื่นแจ่มใส ความผ่อนคลายนี้จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง รวมทั้งทำให้เม็ดเลือดขาวใน ร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

วันพฤหัสบดี, กันยายน 10, 2552

โลกคณิตศาสตร์
กับ
ปัญหาชวนคิด
?????????????????????

1. ร้านค้าแห่งหนึ่งแต่เดิมขายสินค้าชนิดหนึ่งราคาชิ้นละ100 บาท ต่อมาสินค้าขาดตลาด ร้านค้าจึงขึ้นราคาสินค้านี้10%ต่อมาเมื่อความต้องการสินค้าเริ่มอิ่มตัวร้านค้าจึงลดราคาลง10%จากราคาขายตอนที่สินค้าขาดตลาดถามว่าราคาฬหม่ล่าสุดนี้จะเท่ากับ100บาทเหมือนเดิมหรือไม่
1 เท่าเดิม
2 มากกว่า
3น้อยกว่า
( เฉลย ข้อ3น้อยกว่าถ้าไม่คิดให้ดีจะตอบผิดว่าเท่าเดิมแต่ถ้าเราลองคิดดูดีๆจะเห็นว่าราคาสินค้าที่ขึ้นตอนที่สินค้าขาดตลาดเท่ากับ100บาท+10%ของ100บาท=100+10=110บาทและเมื่อลดราคาสินค้า10%จากราคา100บาทราคาใหม่จะเท่ากับ110บาท-10%ของ110บาท=110-11=99บาทนั่นก็คือราคาล่าสุดจะเท่ากับ99บาท )

2. มีต้นไม้100ต้นเรียงกันเป็นแถวตรงในถนนแห่งหนึ่งโดยระยะทางระหว่างต้นไม้แต่ละต้นจะเท่ากันคือ25เมตรถามว่าระยะทางจากต้มไม้ต้นแรกถึงต้นที่100เท่ากับเท่าใด
1. 2,450เมตร
2. 2,500เมตร
3. 2,525เมตร
4. 2,475เมตร
( เฉลย ข้อ4 2,475เมตรเราจะต้องหาก่อนว่ามีจำนวนช่องระหว่างต้นไม้100ต้นทั้งหมดกี่ช่วงเมื่อนับเป็นลำดับจากต้นที่1จะเห็นว่าจำนวนช่วงจะน้อยกว่าจำนวนต้นไม้อยู่1เสมอเมื่อมีจำนวนต้นไม้ทั้งหมด100ต้นก็จะมีจำนวนช่วงระหว่างต้นไม้อยู่99ช่วงเพราะฉะนั้นความยาวจากต้นที่1ถึงต้นที่100จะเท่ากับ25*99=2,475เมตร )

3. มีเส้นตรงอยู่หนึ่งเส้น ถ้าเราเอาวงกลม100วงซึ่งแต่ละวงมีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันคือ10เซนติเมตรมาเรียงกันบนเส้นตรงนี้โดยให้เส้นรอบวงของวงกลมวงต่อไปผ่านจุดศุนย์กลางของวงกลมก่อนหน้า ถ้าเรียงวงกลมทั้งหมด100วงความยาวจากขอบซ้ายมือสุดจนถึงขอบขวามือสุดจะเท่ากับกี่เซนติเมตร
1. 505ซม.
2. 1,000ซม.
3. 1,010ซม.
4. 1,020ซม.
( เฉลย ข้อ1 505ซม.จะเห็นว่าถ้าวงกลมวงเดียวความยาวของเส้นตรงจากขอบซ้ายถึงขอบขวาจะเท่ากับ10ซม.แต่เมื่อวางวงกลมวงต่อๆไปความยาวจะเพิ่มขึ้นอีกวงละ5ซม.เท่านั้นเพราะต้องวางซ้อนกันอยู่ทีละครึ่งวงดังนั้นเมื่อเรียงวงกลมทั้งหมด100วงความยาวที่เพิ่มจาก10ซม.ของวงแรกจะเท่ากับ99*5=495ซม.เพราะฉะนั้นความยาวจากขอบซ้ายสุดถึงขอบขวาสุดเท่ากับ495+100=505ซม. )

4. มีกระดาษกว้าง5ซม.ยาว10ซม.อยู่100แผ่นถ้าเอามาทากาวและต่อกันโดยให้ซ้อนกัน2ซม.ไปจนครบ100แผ่นถามว่าจะได้แถบกระดาษสีที่มีความยาวเท่าใด
1. 800 ซม.
2. 802ซม.
3. 902ซม.
4. 998ซม.
( เฉลย ข้อ2 802 ซม.จะเห็นว่าถ้าวางกระดาษแผ่นเดียวจะยาว10ซม.เมื่อวางแผ่นต่อๆไปโดยติดกาวซ้อนกับแผ่นก่อนหน้า2ซม.ความยาวที่เพิ่มขึ้นของกระดาษแผ่นที่นำมาติดจะเท่ากับ 10-2=8ซม.เท่านั้นดังนั้นถ้าต่อกระดาษทั้งหมด100แผ่นฏ็แสดงว่าต้องติดกาว99ครั้งและความยาวที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเท่ากับ 99*8=792ซม.เมื่อรวมกับความยาวของกระดาษแผ่นแรกแถบกระดาษทั้งหมดจะยาวเท่ากับ 10+792=802ซม. )

5. ผลการแข่งขันปาเป้าครั้งหนึ่งนายแม่นปาลูกดอก14ดอกเข้าเป้าละได้คะแนนรวมเป็น100คะแนนพอดีถ้าว่าลูกดอกจะต้องปักอยู่ในช่องคะแนนไหนบ้างโดยแต่ละช่องจะมีลูกดอกไม่ถึง10ดอก
1. ลูกดอกปักที่2และ8
2. ลูกดอกปักที่4และ8
3. ลูกดอกปักที่6และ8
4. ลูกดอกปักที่4,6และ8
( เฉลย ข้อ3และ4เนื่องจากแต่ละช่องจะมีลูกดอกไม่ถึง10ดอกเราต้องเริ่มคิดตั้งแต่กรณีที่ช่อง8คะแนนมีลูกดอก9ดอกซึ่งได้คะแนนรวม8*9=72คะแนนและเหลืออีก 100-72=28คะแนนสำหรับ5ดอกซึ่งจะเห็นว่าถ้าอยู่ช่อง6คะแนนมี4ดอกและช่อง4คะแนน1ดอกจะรวมคะแนนได้(6*4)+(4*2)=28คะแนนเมื่อลองคิดกรณีอื่นๆจะเห็นว่าไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่าคำตอบคือข้อ3,4(เป็นไปได้2กรณี) )

6. มีเลข1ถึง9เรียงกันอยู่จงใส่เครื่องหมายคณิตศาสตร์เช่น +,-,*,/เข้าระหว่างตัวเลขนี้ให้ได้ผลลัพธ์เป็น1001 2 3 4 5 6 7 8 9 = 100
1. ไม่มีทางทำได้
2. ถ้าคิดให้ดีใช้แค่ +,- ก็จะทำได้
3. มีวิธีเป็นไปได้แค่วิธีเดียว
( เฉลย ข้อ 2 ถ้าคิดให้ดีใช้แค่ +,- ก็จะทำได้ลองใช้เวลาคิดดูนะครับสนุกพอควรทีเดียวก่อนอื่นลองดูกรณีที่ใช้เฉพาะเครื่องหมาย+,-เท่านั้นก่อน โดยที่เราจะต้องคิดโดยใช้หลักที่ว่าเลขเรียงกันเช่น 1,2,3เท่ากับ123ได้ จะเห็นว่า(1) 123-45-67+89= 100(2) 123+45-67+8-9=100(3) 12+3+4+5-6-7+89=100ต่อไปลองกรณี*,/ด้วยจะเห็นว่า(4) 1+234-56-7-(8*9)=100(5) 12+(3*45)+(6*7)-89=100(6) 12+(3*4)-5-5+78+9=100สรุปแล้วจะเห็นว่ามีวิธีที่เป็นไปได้ต่างๆหลายแบบ )

7. ถ้าวันที่1มกราคมของปีหึ่งเป็นวันจันทร์ถามว่าวันที่100ของปีนั้นจะเป็นวันอะไร
1 วันอาทิตย์
2 วันจันทร์
3 วันอังคาร
4 วันพุธ
5 วันพฤหัสบดี
6 วันศุกร์
7 วันเสาร์
( เฉลย ข้อ 3 วันอังคารจากที่ในสัปดาห์หนึ่งมี7วันถ้าวันที่1มกราคมเป็นวันจันทร์ก็แสดงว่าจำนวนวันที่หารด้วย7ได้ลงตัวจะ
เป็นวันอาทิตย์และถ้าเศษเป็น1,2,3,4,5และ6ก็เป็นวันจันทร์, วันอังคาร,วันพุธ,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์,วันเสาร์ตามลำดับดังนั้นวันที่100ก็จะคิดได็จาก100/7=14เศษ2เราก็จะตอบได้ว่าวันที่100จะเป็นวันอังคาร )
8. ถ้าเด็ก 100 คน แข่งเป่ายิงฉุบกันโดยแข่งเป็นคู่ๆแบบแพ้คัดออก ( tournament ) ถามว่า กว่าจะได้ผู้ชนะเลิศจะมีการแข่งเป่ายิงฉุบทั้งหมดกี่ครั้ง
1. 99 ครั้ง
2. 100 ครั้ง
3. 101 ครั้ง
4. 200 ครั้ง
( เฉลย ข้อ 1. 99 ครั้งการแข่งแบบแพ้คัดออกก็คือ การแข่งเป็นคู่ๆ ( หนึ่งต่อหนึ่ง ) คนที่แพ้จะหมดสิทธิ์แข่งต่อ คนที่ชนะเท่านั้นจะไปจับคู่แข่งกับคนที่ชนะจากคู่อื่นอีกและทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะได้ผู้ชนะเลิศคนเดียวปัญหานี้จะดูเหมือนยาก ถ้าจับตาที่คนชนะว่าจะต้องแข่งกี่ครั้ง แต่จะง่ายมากถ้าเราเปลี่ยนจุดมองโดยจับตาดูคนที่แพ้จะเห็นว่าคนที่แพ้นั้น ถ้าแพ้ครั้งเดียวก็ต้องออกหมดสิทธิ์แข่งต่อ และในการแข่งนี้ในขั้นสุดท้ายแน่นอนว่าจะมีคนที่ชนะตลอดอยู่คนเดียว นอกนั้นที่เหลือ( ในกรณีนี้ก็คือ 99 คน ) จะแพ้คนละครั้งทุกคน ซึ่งการแพ้แต่ละครั้งก็คือการแข่ง 1 ครั้ง เพราะฉะนั้น เมื่อมีคนแพ้ทั้งหมด 99 คน ก็แสดงว่าการแข่งเป่ายิงฉุบทั้งหมดคือ 99 ครั้ง กว่าจะได้ผู้ชนะเลิศจะสรุปได้ว่าการแข่งแบบแพ้คัดออกนั้น จำนวนครั้งที่แข่งจะเท่ากับจำนวนผู้เข้าแข่ง -1 เสมอ )


เกาะสมุย
สมุยเกาะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก 84 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร ถนนรอบเกาะ (ถนนสายทวีราษฎร์ภักดี) ยาว 52 กิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบ ล้อมรอบภูเขา ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงคลื่นลมสงบเหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุด
เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยทรายขาวมีชื่อหลายแห่ง อาทิ หาดเฉวง หาดนาเทียน หาดตลิ่งงาม หาดละไม นักท่องเที่ยวที่ต้องการหาดทราย ทะเล สายลม และแสงแดด ชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับทะเล ต้นมะพร้าวริมชายหาดและน้ำทะเลใสสวย ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยไปสมุยมาแล้วต้องหวนกลับไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่า อาหารทะเลสด ๆ ก็เป็นอีกเสน่ห์ที่ชวนให้นึกถึง นอกจากทะเลสวยน้ำใส เกาะสมุยยังมีกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกบริการนักท่องเที่ยว นั่นก็คือ สปา….หรือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการใช้น้ำบำบัด เช่น การอาบแช่น้ำ อาจจะเป็นน้ำแร่ หรือน้ำร้อน การบำบัดโดยการนวด หรือ การใช้พฤกษาบำบัด โดยใช้กลิ่นพืชพรรณธรรมชาติช่วยในการคลายเครียด ซึ่งมีสถานที่บริการอยู่หลายแห่ง ทั้งในโรงแรมและศูนย์สปาโดยเฉพาะ แต่ละสถานที่มีบรรยากาศ ความสะดวกสบาย และการบริการที่ดีเยี่ยม ชวนให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริง และสำหรับนักกอล์ฟที่นี่ก็มีสนามกอล์ฟให้ได้ออกกำลังกายอีกด้วย

ฝันดี

เลียนแบบ buddha bless

CraB CraB

เมืองไทยประกันชีวิต

ไม่รู้ตัวว่ารักเธอ-พิ้งค์กี้ สาวิกา

S! Radio
เพลงประกอบละคร วงเวียนหัวใจ
เพลง ไม่รู้ตัวว่ารักเธอ-พิ้งค์กี้ สาวิกา
ศิลปิน รวมศิลปิน วงเวียนหัวใจ
อัลบั้ม เพลงประกอบละคร วงเวียนหัวใจ
ดูเนื้อเพลงคัดลอกโค้ดเพลงนี้ดาวน์โหลดริงโทน